Folklorní soubor Hořeňák a Hořeňáček, o. s.

Folklorní soubor Hořeňák byl založen v roce 1949 a u jeho zrodu stál hudební pedagog Vratislav Vycpálek. V současné době má soubor asi 45 členů a je sdružován pod občanským sdružením FS Hořeňák a Hořeňáček, o. s. Od roku 1975 je soubor organizátorem folklorních slavností písní a tanců „Pod Zvičinou” v Lázních Bělohradě, které se každoročně konají v polovině června. Slavnosti nejprve vznikly jako krajská přehlídka folklorních souborů východočeského kraje, trvaly dva dny a jeden soubor z jiného regionu byl pozván jako host přehlídky. Po roce 89 se ze přehlídky stává Mezinárodní folklorní festival Pod Zvičinou a trvá 3 dny. Od roku 2000 je tento festival čtyřdenní, připojuje se soutěž Polka rallye a festival získává na větší oblíbenosti u diváků.

Folklorní soubor HOŘEŇÁK má ve svém programu tance, písně a lidová vyprávění z Podkrkonoší a regionu Hořicka a Novopacka. V minulosti se účastnil mnoha mezinárodních folklorních festivalů téměř po celé Evropě, v Jižní a Severní Ameri- ce a v Asii, vystupoval a natáčel pro naši televizi i rozhlas. Hořeňák se účastnil zápisu do Guinessovy knihy rekordů, kdy 20 minut na jednom místě v německém Altenburgu tančilo 3 700 tanečníků z různých států na danou choreografii.

Soubor HOŘEŇÁK si za dlouhá léta svého působení, a to jak uměleckého, tak i kulturního, vytvořil osobitý hudební, taneční i slovesný repertoár, který ve svých hlavních rysech vychází z romantických historických vrstev folkloru v Podkrkonoší. Ten dále doplňuje z jiných podhorských krajů Čech, především Podorlicka a z Českomoravské vysočiny.

Loading...